Πέμπτη, Φεβρουαρίου 25

Architects VS Civ.Eng. - Greek Edition

πήγα στον πολιτικό μηχανικό για να μην μου πέσει το σπίτι και στον αρχιτέκτονα για να μην το γκρεμίσω ο ίδιος

This translates to: "I went to the Civil Engineer so that my house doesn't go down and to the Architect so that I don't bring it down myself."

A really nice line on the way the architects and the civil engineers operate in Greece. I must remind you that Civil Engineers have the right to sign architectural designs for almost anything. This is a right they got in the 1930's when the government wanted to rebuilt the country fast to accommodate the influx of people in cities from the countryside.

Posted via web from architect, rethymno, crete

Δεν υπάρχουν σχόλια: